Versnellingsvraag

Hoe ontwikkel je een leerlijn digitale geletterdheid op basis van je pedagogische visie?

Het onderwijs op vrijescholen kent een specifieke pedagogische visie gebaseerd op de antroposofie. De samenwerkende Vrijescholen Zuid Holland zijn met Kennisnet en de PO-Raad op zoek naar een manier om een leerlijn digitale geletterdheid te ontwikkelen op basis van deze visie.
 

Het doel is dat leerlingen voor hun veertiende zich leren te verhouden tot de digitale wereld. De nieuwe leerlijn gaat zorgen voor een overzichtelijke doelenset, tussendoelen per leerjaar, einddoelen, bronnen en lesideeën. De versnellingsvraag zal voor andere schoolbesturen inzichtelijk maken, hoe het proces eruit ziet om tot een leerlijn digitale geletterdheid te komen vanuit een specifieke pedagogische visie. 

Tijdlijn

1

(Maart 2017) De samenwerkende partners komen samen als kick-off, schrijven een projectplan en bespreken deze centraal.

2

(3 April 2017) Het projectplan wordt aangepast aan de feedback, er wordt een startdocument gemaakt voor de leerlijn en een begroting ingediend.

3

(10 April 2017) De einddoelen van de leerlijn worden gecheckt met die van het SLO en er wordt onderzoek gedaan naar welke verwachtingen er zijn van het VO op ict-gebied.

4

(21 April 2017) Er wordt kenbaarheid aan het project gegeven via een nieuwsbrief.

5

(8 Mei 2017) Samen met SLO bespreken welke verschillen er zijn tussen de eigen doelen en die van SLO.

6

(15 Mei 2017) Er wordt een koppeling gemaakt tussen de tussendoelen en de ontwikkelingsfasen. Leden van de projectgroep bestuderen elk doelen en plaatsen deze bij de juiste fase.

7

(Juni 2017) Er vindt een klankbordgroep plaats waarin de doelen en ontwikkelingsfase besproken worden, deze worden aangevuld met lesideeën.

8

(Juli 2017) De tussendoelen worden per jaar geclusterd met algemene tips erbij. Overgebleven doelen worden besproken. Presentatie over tot nu toe behaalde resultaten.

9

(September 2017) Doelen eerste domein worden als lijst opgesteld en ingepland voor het komende schooljaar. Er is een bijeenkomst van de stuurgroep over de domeindoelen.

10

(4 Oktober 2017) Er vindt een kenniskring over ICT in het PO plaats en er wordt een startdocument gemaakt voor de eerstvolgende leerlijnen.

11

(25 Oktober 2017) Verschillen tussen de eigen doelen en SLO-doelen worden besproken. Er wordt een koppeling gemaakt tussen de aangevulde doelen en de ontwikkelingsfasen.

12

(November 2017) Er vindt een evaluatie plaats over welke doelen er al in andere vakken en lessen aan bod komen. En er vindt een klankbordgroep met ouders plaats.

13

(24 November 2017) Presentatie bij lancering van het Handboek Digitale Geletterdheid, waarin het project is opgenomen.

14

(December 2017) Er wordt een artikel gepubliceerd over het proces voor de sector.

15

(Januari 2018) Er staat een klankbordgroep met ouders op de planning waarin de doelen en ontwikkelingsfasen besproken worden van twee nieuw uitgewerkte domeinen.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.