Versnellingsvraag

Hoe kun je een overkoepelend dashboard maken voor leraren, dat de voortgang van hun leerlingen aan de hand van leerdoelen weergeeft?

Als je als leraar leerlingen meer wilt ondersteunen in hun persoonlijke leerroute, dan moet je per leerling de voortgang bijhouden. Een overkoepelend dashboard zorgt ervoor dat alle informatie over de voortgang van een leerling op één plek te vinden is. Zonder dat de leraar eerst een kijkje moet nemen in allerlei verschillende oefenapplicaties.

In deze Versnellingsvraag wordt er gekeken naar een manier om oefenresultaten automatisch in een overkoepelend dashboard te ordenen aan de hand van een landelijke leerdoelenstructuur. Het mag daarbij niet uitmaken wat voor leermiddelen de school gebruikt en welk dashboard daarvoor wordt ingezet.
 

Tijdlijn

1

(augustus - september 2015) Drie visualisatiesessies: ontwikkelen van Product Vision Board, creëren van user stories en ontwikkelen van scenario's met schetsen en minimal viable product.

2

(oktober 2015) Bespreken van resultaten van de business sprints met alle betrokken schoolbesturen.

3

(november 2015) Dialoogsessies met scholen en leveranciers tijdens de Onderwijsdagen 2015.

4

(februari 2016) Overleg met betrokken scholen en marktpartijen voor afstemming roadmap voor 2016 en opzetten van use cases voor experimenten met scholen.

5

(mei 2016) Education Hackathon tijdens de Campus Party: verkennen van mogelijkheden overkoepelend dashboard

7

(november 2016) Oplevering voorbeeld overkoepelend inzicht uit experiment met Muiswerk en Oefenweb tijdens Onderwijsdagen 2016.

8

(januari en maart 2017) Oriëntatiegesprekken en experimenten met Briter en Leeruniek.

9

(april 2017) Centrale bijeenkomst ondersteunende scholen en leveranciers Leeruniek, Briter en Momento.

10

(mei t/m juli 2017) Ontwikkelen van clickable demo overkoepelend dashboard i.s.m. Briter

11

(september t/m december 2017) Ontwikkelen van clickable demo overkoepelend dashboard i.s.m. Leeruniek

Reacties

Permalink

Geregistreerd sinds

48 jaar 9 maanden
Reactie
Vandaag de resultaten van de business sprints besproken met alle betrokken schoolbesturen bij Het Palet in Almere. De vraag is helder en er heerst een duidelijke overeenstemming in waar we naar toe willen! Op naar de volgende stappen..
Permalink

Geregistreerd sinds

48 jaar 9 maanden
Reactie
Geachte heer Visser,
De geschetste ontwikkeling volg ik met zeer veel belangstelling. U bent waarschijnlijk op de hoogte van het concept van Exova. Deze heeft m.i. veel aspecten reeds ontwikkeld. In hoeverre kan hier uw dashboard mee worden uitgewisseld c.q gematched?
Permalink

Geregistreerd sinds

48 jaar 9 maanden
Reactie
Wat zijn de plannen / milestones voor 2016?
Permalink

Geregistreerd sinds

48 jaar 9 maanden
Reactie
11 februari komen de ondersteunende besturen bij elkaar en stemmen dan de plannen voor 2016 af met elkaar, SLO, Keten en aanwezige marktpartijen. Na 11 februari kunt u hier dus een update over verwachten.
Permalink

Geregistreerd sinds

48 jaar 9 maanden
Reactie
Echt een zeer goed initiatief. Ik volg het met veel belangstelling. Deze behoefte leeft m.i. breed en wordt met alle nieuwe apps en tools alleen maar groter. Ook heb ik al diverse (mooie) producten en initiatieven op dit terrein langs zien komen. Mooie dashboards zijn er maar de leveranciers die hun pakketten willen laten ontsluiten via zo'n dashboard ontbreken vaak nog. De grootste uitdaging zal dus vooral zitten in het meekrijgen van een grote groep grote en kleinere leveranciers van educatieve content. Ik hoop van harte dat dit project dat voor elkaar gaat krijgen. Wat een dashboard waar de benodigde data niet of slechts beperkt geautomatiseerd in staat zal weinig meerwaarde hebben. Alleen een dashboard waarin daadwerkelijk veel van de benodigde data (geautomatiseerd) beschikbaar is zal echt meerwaarde hebben.
Permalink

Geregistreerd sinds

48 jaar 9 maanden
Reactie
Dag Rick,

Wat goed om je hier tegen te komen, en een mooi traject om mee bezig te zijn (logisch na knapzack ;-), ik volg het met veel interesse, want ik denk, dat het werken vanuit leerlijnen, gekoppeld aan inzicht voor de leerlingen, een heel effectieve manier is om leren inzichtelijk te maken. Ik zie staan, dat een eerste opzet van de leerlijnen in april / mei komt. Kun je hier al wat concreter in zijn? Hoe houd ik me zo goed mogelijk op de hoogte?
Permalink

Geregistreerd sinds

48 jaar 9 maanden
Reactie
Bij Montessorischool de Amstel volgen kinderen hun eigen leerroute en maken we gebruik van veel verschillende applicaties. Een dashboard waarin al deze resultaten worden verzameld is voor ons eigenlijk onmisbaar. Dit geldt voor meer scholen binnen onze stichting, vandaar dat wij namens Samen Tussen Amstel en IJ deze versnellingsvraag ondersteunen.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.