Versnellingsvraag

Hoe en voor welke onderdelen van taal en rekenen kan een robot ingezet worden als leermiddel?

Op steeds meer plekken in de samenleving verschijnen robots die helpen bij allerlei taken of die zelfs helemaal overnemen. Basisschool Sint Wulfram van Stichting SKO West-Friesland wil via een versnellingsvraag onderzoeken welke betekenisvolle bijdrage een humanoid robot kan spelen bij het aanleren van basisvaardigheden. Het gaat hierbij om onderdelen van het bestaande curriculum voor taal en rekenen, waarbij een robot als leermiddel ingezet wordt.
 

Tijdlijn

1

Oktober 2017

De versnellingsvraag is ingediend bij de PO-Raad en toegekend. Er is een werkgroep samengesteld.

2

November 2017

Er is een start gemaakt met het schrijven van het plan van aanpak voor de eerste vier maanden en er is een Kennisrotonde aangevraagd.

Reacties

Permalink

Geregistreerd sinds

48 jaar 6 maanden
Reactie
Agora is geïnteresseerd in de mogelijkheden om robots in te kunnen zetten in het leerproces. Wij willen graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.