Versnellingsvraag

Hoe creëren we een verzamelplaats digitale geletterdheid voor het speciaal onderwijs?

Een verzamelplaats voor digitaal lesmateriaal over digitale geletterdheid voor leerlingen in het speciaal onderwijs: dat is de wens van De Onderwijsspecialisten. Doordat er weinig goed leermateriaal beschikbaar is, maken leraren noodgedwongen zelf passend materiaal of verzamelen dit via verschillende bronnen.  De Onderwijsspecialisten onderzoeken samen met de PO-Raad en Kennisnet een manier om deze lesmaterialen centraal beschikbaar te stellen.

Tijdlijn

1

25 mei 2018

De versnellingsvraag is ingediend bij de PO-Raad en toegekend.

2

Juni - juli 2018

Plan van aanpak is gereed

3

Augustus 2018

Werkgroepoverleg: gezamenlijk de scope van het project bepaald

4

September 2018

Enquêtevragen opgesteld om behoefte rond materiaal digitaal geletterdheid SO te peilen, en de enquête uitgezet

5

Oktober 2018

Analyse enquêteresultaten

6

Oktober - november 2018

Bepaling kwaliteitscriteria lesmateriaal digitale geletterdheid SO

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.