Hoe werkt het?

Wat is een versnellingsvraag?

Versnellingsvragen zijn vragen waar schoolbesturen tegenaan lopen bij de innovatieve inzet van ICT in hun onderwijs. De PO-Raad en Kennisnet kunnen helpen bij het vinden van een antwoord. 

Innovatief ICT-vraagstuk

Een ‘versnellingsvraag’ is een vraag over de innovatieve inzet van ICT in het primair onderwijs. Het gaat om een vraagstuk dat bij meerdere schoolbesturen speelt, waarvoor geen gemakkelijke oplossing te vinden is en dat belangrijk is voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.

Versnellen

De PO-Raad en Kennisnet begeleiden schoolbesturen bij het beantwoorden van zo’n vraag. Zij bieden ondersteuning bij het proces, hebben de nodige expertise en ervaring en helpen eventuele belemmeringen oplossen. Het indienen van een nieuwe versnellingsvraag is niet meer mogelijk. 

De versnellingsvragen worden gefinancierd vanuit het landelijk programma Slimmer leren met ICT dat loopt tot eind 2018. 

Leren van elkaar

Als een versnellingsvraag beantwoord is, delen de PO-Raad en Kennisnet de resultaten en gevonden oplossingen binnen de sector. Op die manier kunnen scholen leren van elkaar en hoeft niet ieder voor zich het wiel uit te vinden.