Over ons

Slimmer leren met ICT

Innoveren in het primair onderwijs doe je om meer maatwerk te realiseren en de onderwijskwaliteit te verhogen. ICT en technologie kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Maar hoe? De PO-Raad en Kennisnet ontwikkelen en delen kennis, samen met scholen en besturen. Zoals binnen het landelijk programma Slimmer leren met ICT, met bijvoorbeeld de versnellingsvragen.  

Innoveren met ICT in het primair onderwijs

Met name voor scholen die willen innoveren en al wat verder zijn met de implementatie van ICT, zijn er de versnellingsvragen. Scholen kunnen zo’n vraag indienen wanneer ze tegen ICT-vraagstukken aanlopen waarvoor nog geen passende oplossing is. 

De PO-Raad en Kennisnet ondersteunen besturen en scholen bij het beantwoorden van de (ingediende) versnellingsvragen. Zij zorgen voor een versnelling van het oplossingsproces, bieden expertise en dragen bij aan het wegnemen van mogelijke belemmeringen. 

Daarnaast delen zij de resultaten en gevonden oplossingen met de sector. Bijvoorbeeld via deze website. Zo helpen ze niet alleen de school, maar ook de sector vooruit met ICT en kan er meer onderwijs op maat worden gegeven.

Landelijk innovatieprogramma

Slimmer leren met ICT is een landelijk programma van de PO-Raad en Kennisnet dat loopt tot eind 2018. Het is gestart in 2015 als onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT dat door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Economische Zaken (EZ) wordt gefinancierd. 

Naast de versnellingsvragen bieden de PO-Raad en Kennisnet ook andere ICT-ondersteuningsmogelijkheden aan scholen. Zoals online handreikingen, een leergang over veranderen, bijeenkomsten in de regio en een gespecialiseerde helpdesk.