Overzicht

Hoe werkt het?

Er speelt een ingewikkeld onderwijsvraagstuk op ICT-gebied op je school of binnen je bestuur. Ook andere scholen blijken hier moeite mee te hebben en extra ondersteuning zou welkom zijn. Dien dan een versnellingsvraag in. 

Versnellen van het proces

Versnellingsvragen zijn vragen waar schoolbesturen tegenaan lopen bij de innovatieve inzet van ICT in hun onderwijs. Bijvoorbeeld voor meer maatwerk of om de administratie te vereenvoudigen. De PO-Raad en Kennisnet ondersteunen bij het vinden van een antwoord. 

Wil je een vraag indienen?

Het bestuur van een school kan een versnellingsvraag indienen bij de PO-raad en Kennisnet. Dit gaat heel gemakkelijk online via deze website. Na de aanmelding, neemt een adviseur contact op om het vraagstuk en het vervolgproces door te nemen.  

En dan aan de slag

Een onafhankelijke toetscommissie beoordeelt de vraag. Na goedkeuring, gaat de school aan de slag. Er wordt een plan van aanpak opgesteld en een team gevormd voor de uitvoering van het plan. Ook wordt gekeken welke partijen het beste kunnen worden betrokken (bijvoorbeeld andere scholen, marktpartijen of  lerarenopleidingen). De PO-Raad en Kennisnet begeleiden bij de totstandkoming van de resultaten, ondersteunen bij het proces en helpen bij de communicatie van de resultaten richting andere scholen en de sector. 

Ondersteunen of volgen

Wil je als school zelf geen versnellingsvraag indienen, maar wel graag betrokken worden bij een bestaande vraag? Dan kun je de vraag ondersteunen via deze website (je kan dan ook een actieve bijdrage leveren vanuit je school) of volgen (je ontvangt dan updates over de voortgang).