Hoe werkt het?

Hoe dien ik een versnellingsvraag in? 

Heeft jouw bestuur of school ook een ICT-dilemma? En is ondersteuning nodig bij het vinden van de oplossing? Dien dan ook een versnellingsvraag in via deze website. Dit kan tot de zomer van 2018. 

Zo dien je een versnellingsvraag in

Alleen het bestuur van een school (of aantal scholen) kan een versnellingsvraag indienen. Dit gaat via het online formulier op deze website
 
Naast de vraag zelf, geeft het bestuur toelichting op: 

 • de samenhang van de vraag met de visie op onderwijs van het bestuur
 • het gewenste eindresultaat en de rol van ICT daarbij 
 • de reden waarom het huidige aanbod in de markt niet past
 • de inzet van het bestuur bij het beantwoorden van de vraag 
 • de verwachte begeleiding van Kennisnet en de PO-Raad
 • het belang van het vraagstuk voor de ontwikkeling van de sector
 • de mogelijkheden om de resultaten en kennis in een latere fase te delen

Nog twee keer

Nieuwe versnellingsvragen kun je nog op twee momenten online indienen

 • voor 5 maart 2018 
 • voor 16 mei 2018 

Wanneer komt jouw vraag in aanmerking?

Niet alle ict-vraagstukken in de school zijn versnellingsvragen. Check daarom voor het indienen: is jouw vraag ook echt een versnellingsvraag? 

De toetscommissie checkt of versnellingsvragen voldoen aan bepaalde criteria, zoals:

 • Innovatief: is het een vernieuwend vraagstuk waarvoor nog geen passend aanbod is in de huidige markt
 • Overdraagbaar: zijn de beoogde resultaten te delen met andere besturen in de PO-sector?
 • Representatief: zijn er meer besturen die met dit vraagstuk bezig zijn? Dit blijkt onder andere uit het aantal scholen dat ondersteunt via deze website. 

Wat wordt van het bestuur verwacht? 

Kennisnet en de PO-Raad helpen bij het beantwoorden van de versnellingsvraag, maar zij nemen de regie en verantwoordelijkheid niet over. Het is en blijft het vraagstuk van de betrokken school (of scholen). 
 
Het bestuur dat de versnellingsvraag indient, moet dan ook aan bepaalde criteria voldoen: 

 • Zorgen voor draagvlak binnen de eigen organisatie
 • Zorgen voor de implementatie van het resultaat.

Bestuur en adviseur bespreken vraag

Na het indienen van de vraag neemt een adviseur van Kennisnet/PO-Raad contact op met het bestuur. Voor een toelichting op het probleem, de reeds gekozen oplossingsrichting(en) en de context. Zo krijgen de adviseur én de school een helder beeld van de vraag en de verwachtingen daaromtrent. Soms blijkt daarbij dat het bestuur op een andere manier geholpen kan worden dan met een versnellingsvraag. 

De toetscommisie bekijkt de vraag

Een onafhankelijke toetscommissie bekijkt elke vier maanden welke versnellingsvragen er zijn binnengekomen en of deze in aanmerking komen voor begeleiding en ondersteuning. 

Wanneer is iets geen versnellingsvraag?

In de volgende gevallen gaat het niet om een ‘versnellingsvraag’: 

 • Een kennisvraag. Zoals: Hoe kan VR de leeropbrengsten kan beïnvloeden in het onderwijs? Je kunt met dit soort vragen terecht bij de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderzoek (NRO)
 • Een marktvraag. Je hebt behoefte aan een product of advies dat al door de markt geleverd kan worden. SIVON (Samen Inkopen Voor Onderwijs Nederland) kan mogelijk van dienst zijn bij een inkooptraject.
 • Een ontwikkelvraag. Hierbij is duidelijk wat er opgeleverd moet worden en de markt kan dit ook leveren. Het moet alleen gespecificeerd en gebouwd worden. Lees meer over het slim inkopen van ict bij marktpartijen.
 • Een individuele vraag. Het vraagstuk speelt alleen bij jouw school(bestuur) en is daarmee niet representatief voor de sector. 

Twijfel je of jouw vraag een versnellingsvraag is? Neem vooral contact op! We kijken graag hoe we je verder kunnen helpen.

Geen versnellingsvraag, wat nu?

Niet alle vragen worden als versnellingsvraag aangemerkt. Maar ook in dat geval, kun je gebruik maken van de ondersteuningsmogelijkheden vanuit het project Slimmer leren met ICT. Denk aan online handreikingen, een leergang over verandermanagement, bijeenkomsten in de regio en een gespecialiseerde Helpdesk

De leden van de toetscommissie

 • Tessa van Zadelhof

Tessa van Zadelhoff werkte 18 jaar als leerkracht en ICT-coördinator in het basisonderwijs. Op dit moment werkt zij als projectleider onderwijsinnovatie bij de Stichting PRODAS, een schoolbestuur met 25 basisscholen in Zuid-Oost-Brabant. Via haar bedrijf Warempel schrijft zij voor vakbladen als Vives, JSW en Praxis Bulletin. Daarnaast werkt zij voor Kennisnet en is zij mede-initiatiefnemer van BoekTweePuntNul. Tessa geeft regelmatig presentaties en workshops bij scholen en besturen over innovatie in het basisonderwijs. 

 • Theo Huting

Theo Huting is een ervaren onderwijsbestuurder. Hij heeft zijn sporen verdiend bij diverse organisaties in het primair onderwijs. Ook heeft hij als lid van de onderhandelingsdelegatie meegewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe CAO.

 • Albert Kamphuis

Albert Kamphuis is directeur van CBS de Wendakker te Zwolle; een school van de Vivente-groep. Albert is een ervaren directeur en heeft een bovengemiddelde affiniteit met het thema onderwijs en ICT. Zo is hij betrokken geweest bij de start van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT en heeft hij een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het programma van eisen als uitwerking van de Sectorale Vraagsturing Leermiddelen. Daarnaast is hij deelnemer van de schoolleiderskamer van de PO-raad. Een adviesorgaan voor het dagelijks bestuur. Hij wil vooral een bijdrage leveren aan de verbinding tussen innovatie en de praktijk in de klas. Hoe kan ICT als ontwikkelmiddel goed worden ingezet?